תנאים ורשיונות – RAG
998D0FAC-0E36-4C7B-B885-E15CD722D0EB Created with sketchtool.
פותח באהבה ע״י טרנקילו האתר מועמד עם ראג סאנס

הסכם השימוש בפונטים

להורדת ההסכם בקובץ PDF

הסכם‭ ‬השימוש‭ ‬הוא‭ ‬מסוג‭ ‬הסכם‭-‬רישיון‭-‬משתמש‭-‬קצה‭ (EULA-‬End User Liscence Agreement‭) ‬הרישיון‭ ‬מהווה‭ ‬חוזה‭ ‬בין‭ ‬המשתמש‭ ‬(רוכש‭/‬ת‭ ‬הפונטים) ומפיק‭ ‬הרישיון ‭ )‬סטודיו‭ ‬ראג). הרישיון‭ ‬מגדיר‭ ‬את‭ ‬הדרכים‭ ‬בהן‭ ‬ניתן‭ ‬להשתמש‭ ‬בפונטים‭.‬ בעת‭ ‬רכישת‭ ‬פונט, המשתמש‭ ‬רוכש‭ ‬את‭ ‬הזכות‭ ‬להשתמש‭ ‬בפונט‭ ‬והופך‭ ‬להיות ״משתמש‭ ‬מורשה״ ולא‭ ״‬בעלים״ ‬של‭ ‬הפונט. כל‭ ‬זכויות‭ ‬היוצרים‭ ‬של‭ ‬טיפוסי‭ ‬האות‭ ‬והפונטים‭ ‬שייכות‭ ‬ושמורות‭ ‬בלעדית‭ ‬לסטודיו‭ ‬ראג.

א. הגדרות

 1. טיפוסי‭ ‬האות: עיצוב‭ ‬טיפוסי‭ ‬האות‭ (‬Typefaces‭) ‬שמהם‭ ‬נוצרו‭ ‬קבצי‭ ‬הפונטים‭.‬
 2. הפונטים: ‬קבצי‭ ‬הפונטים‭ (‬fonts‭) ‬שנוצרו‭ ‬מטיפוסי‭ ‬האות‭, ‬המתאימים‭ ‬להתקנה‭ ‬במחשבים‭/‬בטאבלטים‭/‬במכשירים‭ ‬חכמים‭/‬באתרי‭ ‬אינטרנט. ‬כל‭ ‬פונט‭ ‬כולל‭ ‬אותיות, ‬ספרות‭, ‬סימני‭ ‬פיסוק‭ ‬ותווים‭ ‬נוספים‭.‬
 3. ‬זכות‭ ‬השימוש: ‬זכות‭ ‬המשתמש‭ ‬לעשות‭ ‬שימוש‭ ‬בפונטים‭ ‬המוזמנים‭ ‬על‭ ‬ידו, ‬בכפוף‭ ‬לכל‭ ‬התנאים‭ ‬וההתחייבויות‭ ‬בהסכם‭ ‬זה. ‬מובהר‭ ‬ומוסכם‭ ‬כי‭ ‬לא‭ ‬ניתנת‭ ‬למשתמש‭ ‬זכות‭ ‬כלשהי‭ ‬בטיפוסי‭ ‬האות‭ ‬עצמם‭.‬
 4. אתר‭ ‬אינטרנט: ‬אוסף‭ ‬של‭ ‬דפי‭ ‬אינטרנט‭ ‬המקושרים‭ ‬ביניהם‭ ‬תחת‭ ‬דומיין‭ (‬Domain Name‭) ‬בודד‭.‬
 5. סטודיו‭ ‬ראג: ‬רמי‭ ‬רשתי‭ ‬ואלון‭ ‬קנצ'וק, ‬דיזנגוף‭ ‬34‭, ‬תל‭-‬אביב; ‬מעצבי‭ ‬טיפוסי‭ ‬האות‭ ‬ויוצרי‭ ‬הפונטים‭.‬
 6. המשתמש: ‬הלקוח‭/‬ה‭ ‬הרוכש‭/‬ת‭ ‬את‭ ‬הפונטים‭ ‬מסטודיו‭ ‬ראג, ‬בכפוף‭ ‬לכל‭ ‬התנאים‭ ‬בהסכם‭ ‬התחייבות‭ ‬זה‭. ‬
 7. הלקוח: ‬כל‭ ‬לקוח‭ ‬של‭ ‬המשתמש‭ ‬שמקבל‭ ‬שירותי‭ ‬עיצוב‭ ‬העושים‭ ‬שימוש‭ ‬בפונטים‭ ‬של‭ ‬סטודיו‭ ‬ראג‭. ‬

ב. הגבלות והתחייבויות

 1. המשתמש‭ ‬מתחייב‭ ‬שלא‭ ‬למכור, ‬לא‭ ‬להשכיר, ‬לא‭ ‬להעביר, ‬ולא‭ ‬למסור‭ ‬לגוף‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לגורם‭ ‬אחר‭ ‬שאינם‭ ‬זכאים‭ ‬לכך‭ ‬(גם‭ ‬ללא‭ ‬תמורה‭ ‬כלשהי) ‬את‭ ‬הפונטים‭ ‬ואת‭ ‬זכות‭ ‬השימוש‭. ‬הפצה, ‬ו‭/‬או‭ ‬מכירה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬מסירה‭ ‬מהווים‭ ‬עבירה‭ ‬על‭ ‬החוק‭ ‬ועל‭ ‬הסכם‭ ‬זה. ‬המשתמש‭ ‬אינו‭ ‬רשאי, ‬בשום‭ ‬מקרה, ‬להעביר‭ ‬את‭ ‬הפונטים‭ ‬ללקוחותיו, ‬לספקי‭ ‬משנה‭ ‬או‭ ‬ללשכות‭ ‬השירות‭ ‬החיצוניות‭ ‬(שאינן‭ ‬חלק‭ ‬מאתר‭ ‬השימוש)‭ ‬המפיקות‭ ‬פלט‭ ‬מן‭ ‬הפונטים‭.‬
 2. במידה‭ ‬והמשתמש‭ ‬יפרסם‭ ‬בדרך‭ ‬או‭ ‬צורה‭ ‬כלשהי‭ ‬את‭ ‬הפונטים, ‬יופיעו‭ ‬בפרסומים‭ ‬אלו‭ ‬שמות‭ ‬הפונטים‭ ‬המקוריים‭ ‬כפי‭ ‬שהם‭ ‬מופיעים‭ ‬בספריית‭ ‬הפונטים‭ ‬של‭ ‬סטודיו‭ ‬ראג‭.‬
 3. למעט‭ ‬הגדלה‭ ‬והקטנה‭ ‬של‭ ‬האותיות‭ ‬בצורה‭ ‬פרופורציונלית‭ ‬המשתמש‭ ‬מתחייב‭ ‬שלא‭ ‬לבצע‭ ‬שינויים‭ ‬כלשהם‭ ‬בפונטים‭ ‬ובטיפוסי‭ ‬האות: ‬לרבות‭ ‬עיקום, ‬הטיה, ‬עיוות, ‬מתיחה‭ ‬לא‭ ‬פורפורציונלית‭ ‬או‭ ‬הוספת‭ ‬אפקטים‭ ‬כלשהם‭ ‬המשנים‭ ‬את‭ ‬צורות‭ ‬האות, ‬אלא‭ ‬אם ‬קיבל‭ ‬המשתמש‭ ‬אישור‭ ‬בכתב‭ ‬על כך‭ ‬מסטודיו‭ ‬ראג‭.‬
 4. אסור‭ ‬להעתיק, ‬לשכפל, ‬להמיר‭ ‬או‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬קובצי‭ ‬הפונט‭ ‬וכן‭ ‬לא‭ ‬ליצור‭ ‬גרסאות, ‬פורמטים‭ ‬או‭ ‬נגזרות‭ ‬אחרות‭ ‬לשימוש או להפצה ‬של‭ ‬הפונטים‭.‬
 5. המשתמש‭ ‬מצהיר‭ ‬כי‭ ‬ידוע‭ ‬לו‭ ‬שהפונטים‭ ‬מוגנים‭ ‬לפי‭ ‬חוק‭ ‬זכויות‭ ‬היוצרים‭ ‬בארץ‭ ‬ובעולם‭ ‬וכי‭ ‬הפצה‭ ‬מחדש‭ ‬של‭ ‬הפונטים‭ ‬ללא‭ ‬רשות‭ ‬או‭ ‬הפרת‭ ‬זכויות‭ ‬היוצרים‭ ‬בהם‭ ‬הם‭ ‬עילה‭ ‬לתביעה‭ ‬אזרחית‭ ‬ופלילית‭ ‬בארץ ‬(על‭ ‬פי‭ ‬תיקון‭ ‬5‭ ‬לפקודת‭ ‬זכויות‭ ‬היוצרים‭, ‬התשמ“ח)‭ ‬‮–‬‭ ‬1985‭ ‬ובעולם‭.‬

ג. תנאי אחריות

 1. המשתמש‭ ‬מצהיר‭ ‬בזאת‭ ‬כי‭ ‬בחן‭ ‬את‭ ‬הפונטים‭ ‬בקטלוג‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬באתר‭ ‬סטודיו‭ ‬ראג‭ ‬וכי‭ ‬הם‭ ‬מתאימים‭ ‬לצרכיו‭.‬
 2. המשתמש‭ ‬מקבל‭ ‬על‭ ‬עצמו‭ ‬את‭ ‬מלוא‭ ‬האחריות‭ ‬לבחירת‭ ‬הפונטים, ‬להשגת‭ ‬התוצאות‭ ‬אותן‭ ‬התכוון‭ ‬להשיג‭ ‬תוך‭ ‬שימוש‭ ‬בפונטים‭ ‬ולהתקנתם‭ ‬וכן‭ ‬לשימוש‭ ‬בהם‭ ‬ולתוצאות‭ ‬השימוש‭ ‬בהם‭.‬
 3. סטודיו‭ ‬ראג‭ ‬אינו‭ ‬אחראי‭ ‬לכל‭ ‬נזק‭ ‬שהוא‭ ‬עקב‭ ‬שימוש, ‬נכון‭ ‬או‭ ‬מוטעה‭ ‬בפונטים, ‬בהתאם‭ ‬להוראות‭ ‬או‭ ‬שלא‭ ‬בהתאם‭ ‬להן‭.‬
 4. סטודיו‭ ‬ראג‭ ‬אינו‭ ‬אחראי‭ ‬לאובדן‭ ‬הכנסה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬זמן‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬הפסד‭ ‬רווח‭ ‬עקב‭ ‬השימוש‭ ‬בפונטים‭ ‬לרבות‭ ‬פגם‭ ‬או‭ ‬טעות‭ ‬מכל‭ ‬סוג‭ ‬שהיא‭ ‬בפונטים‭.‬
 5. המשתמש‭ ‬מסכים‭ ‬שלא‭ ‬תהיה‭ ‬לו‭ ‬תביעה‭ ‬או‭ ‬טענה‭ ‬כלשהי‭ ‬כלפי‭ ‬סטודיו‭ ‬ראג‭ ‬עקב‭ ‬האמור‭ ‬בסעיף‭ ‬הקודם ג׳4.‬

ד. תשלומים והחזרים

 1. רישיון‭ ‬השימוש‭ ‬יכנס‭ ‬לתוקף‭ ‬רק‭ ‬לאחר‭ ‬קבלת‭ ‬התשלום‭ ‬בשלמותו‭ ‬מהמשתמש‭/‬ת‭, ‬או‭ ‬באישור‭ ‬בכתב‭ ‬מסטודיו‭ ‬ראג‭ ‬המאפשר‭ ‬שימוש‭ ‬ברישיון‭ ‬עד‭ ‬קבלת‭ ‬התשלום‭ ‬מהמשתמש‭.‬
 2. התשלומים‭ ‬באתר‭ ‬מתבצעים‭ ‬באמצעות‭ ‬paypal‭ ‬המאפשרת‭ ‬גם‭ ‬סליקה‭ ‬של‭ ‬כרטיסי‭ ‬אשראי‭ ‬או‭ ‬ע"י‭ ‬שליחת‭ ‬הזמנה‭ ‬ותשלום‭ ‬טלפוני‭ ‬באמצעות כרטיס אשראי או‭ ‬העברה‭ ‬בנקאית‭.‬
 3. התשלום‭ ‬עבור‭ ‬הפונטים‭ ‬באתר‭ ‬הינו‭ ‬סופי. ‬סטודיו‭ ‬ראג‭ ‬לא‭ ‬יבצע‭ ‬החזר‭ ‬כספי‭ ‬או‭ ‬החלפה‭ ‬של‭ ‬פונט‭ ‬שנרכש‭ ‬בטעות, ‬מהסיבה‭ ‬הפשוטה‭ ‬שאין‭ ‬דרך‭ ‬לוודא‭ ‬שהמשתמש‭ ‬לא‭ ‬מחזיק‭ ‬בעותקים‭ ‬של‭ ‬הפונט. ‬אם‭ ‬הפונט‭ ‬עצמו‭ ‬תקול, ‬הוא‭ ‬יוחלף‭ ‬בעותק‭ ‬תקין‭ ‬של‭ ‬אותו‭ ‬הפונט‭ ‬שנרכש‭.‬

סוגי רשיונות השימוש

רשיון‭ ‬דסקטופ

רשיון דסקטופ מאפשר שימוש בפונטים למשתמש ולעובדיו בלבד. הרשיון מאפשר התקנה על עד 5 מחשבים באתר גיאוגרפי אחד או במחשבים ניידים המשוייכים לאותה חברה/סטודיו. בכל מקרה לא יעלו מספר ההתקנות מעל 5 מחשבים עבור רשיון הבסיס. כל שימוש בפונטים באתר נוסף ו/או במחשבים נוספים באותו אתר מחייב רכישה נפרדת.

הרשיון כולל קבצי פונט בפורמט OpenType (otf) להתקנה במחשב ולשימוש בכל התוכנות הגרפיות ומעבדי התמלילים. ניתן גם להטמיע את הקבצים בפורמטים סגורים ובלתי ניתנים לעריכה, כמו pdf/jpeg/png/gif וכד׳.הרישיון אינו מאפשר את הטמעת הפונטים באתרים, אפליקציות, ניידות שידור, ספרים דיגיטלים או שרתים.

יובהר ויוגדש כי ההטמעה הסופית של קבצי הפונט (באתר אינטרנט, באפליקציות, בספרים דיגיטלים ובשרתים) או שידורם הפומבי בטלוויזיה או בקמפיינים ברשתות חברתיות, מחייבים רכישת רשיון מתאים ע"י הלקוח/בעל האתר/בעל האפליקציה/החברה המפרסמת/גוף השידור.

רשיון‭ ‬אינטרנט

רישיון‭ ‬זה‭ ‬נועד‭ ‬להטמעת‭ ‬הפונטים‭ ‬באתר‭ ‬אינטרנט‭ ‬אחד‭ ‬בלבד‭ ‬ועליו‭ ‬להיות‭ ‬רשום‭ ‬על–שם‭ ‬בעל‭ ‬החברה‭/‬הדומיין. ‬רשיון‭ ‬זה‭ ‬מוגבל‭ ‬להטמעה‭ ‬בדומיין‭ ‬בודד‭ ‬ובתת–הדומיינים‭ ‬שלו‭, ‬ולפי‭ ‬מספר‭ ‬כניסות‭ ‬חודשיות‭ ‬לאתר. ‬כל‭ ‬שימוש‭ ‬בפונטים‭ ‬לדומיין‭ ‬נוסף‭ ‬או‭ ‬מעבר‭ ‬לכמות‭ ‬הכניסות‭ ‬מחייב‭ ‬עדכון‭ ‬של‭ ‬רשיון‭ ‬השימוש‭ .‬רשיון‭ ‬זה‭ ‬כולל‭ ‬קבצים‭ ‬בפורמטים‭ ‬המיועדים‭ ‬להטמעה‭ ‬באינטרנט‭ (‬woff‭, ‬woff2‭, ‬eot‭) ‬וכן‭ ‬פורמט‭ ‬otf‭ ‬למטרות‭ ‬הפיתוח‭ ‬הספציפי‭ ‬של‭ ‬האתר‭.‬

יודגש‭ ‬כי‭ ‬העיצוב‭ ‬בפועל‭ ‬של‭ ‬אתר‭ ‬האינטרנט‭ ‬מחייב‭ ‬רכישת‭ ‬רשיון‭ ‬דסקטופ‭ ‬ע‭"‬י‭ ‬הסטודיו‭ ‬או‭ ‬המעצב‭/‬ת‭ ‬המספקים‭ ‬שירות‭ ‬לבעל‭ ‬החברה‭/‬הדומיין‭.‬

רשיון‭ ‬אפליקציה

רישיון‭ ‬זה‭ ‬נועד‭ ‬להטמעת‭ ‬הפונט‭ ‬באפליקציה‭ ‬אחת‭ ‬בלבד‭ ‬ועליו‭ ‬להיות‭ ‬רשום‭ ‬על–שם‭ ‬בעל‭ ‬החברה‭/‬האפליקציה, ‬ובהתאם‭ ‬לכמות‭ ‬ההורדות. ‬כל‭ ‬שימוש‭ ‬בפונטים‭ ‬לאפליקציה‭ ‬נוספת‭ ‬או‭ ‬מעבר‭ ‬לכמות‭ ‬ההורדות‭ ‬מחייב‭ ‬עדכון‭ ‬של‭ ‬רשיון‭ ‬השימוש‭. ‬
רשיון‭ ‬זה‭ ‬כולל‭ ‬קבצים‭ ‬בפורמט‭ ‬(TrueType‭) ‬ttf‭ ‬המיועדים‭ ‬להטמעה‭ ‬באפליקציות‭ ,‬ספרים‭ ‬אלקטרונים, ‬תוכנות‭ ‬או‭ ‬מוצרי‭ ‬חומרה‭ ‬להפצה‭ ‬ביישומי‭ ‬טאבלט, ‬טלפונים‭ ‬ניידים‭, ‬אפליקציות‭ ‬ווב‭ ‬וכו׳, ‬ולמטרות‭ ‬קריאה‭ ‬בלבד. ‬רשיון‭ ‬זה‭ ‬אינו‭ ‬מתיר‭ ‬שימוש‭ ‬בפונטים‭ ‬כחלק‭  ‬פונקציונלי‭ ‬מהמוצר ‬(כלומר: ‬אפליקציה‭ ‬המאפשרת‭ ‬למשתמשיה‭ ‬שימוש‭ ‬בפונטים‭ ‬שאינו‭ ‬לקריאה‭ ‬בלבד‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬יצירת‭ ‬פלט‭ ‬כלשהו‭ ‬מהפונטים)‭.‬

רשיון‭ ‬ברודקאסט

רישיון‭ ‬ברודקאסט‭ ‬נועד‭ ‬לשידור‭ ‬הפונטים‭ ‬בסרטים‭,‬ באנימציות‭,‬ בערוצי‭ ‬טלויזיה‭,‬ בסדרות‭ ‬ובתוכניות‭ ‬טלוויזיה‭,‬ בפרסום‭ ‬בטלוויזיה‭,‬ בשרותי‭ ‬סטרימינג‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬בשרותי‭ .VOD ‬על‭ ‬הרשיון‭ ‬להיות‭ ‬רשום‭ ‬על־שם‭ ‬החברה‭ ‬המפרסמת‭/‬גוף‭ ‬השידור‭/‬חברת‭ ‬ההפקה‭ .‬הרישיון‭ ‬מאפשר‭ ‬שימוש‭ ‬בפונטים‭ ‬בכותרות‭,‬ בקרדיטים‭ ‬או‭ ‬בכל‭ ‬טקסט‭ ‬אחר‭ ‬המשודר‭ ‬על‭ ‬המסך‭ ‬באמצעות‭ ‬טלוויזיה‭ – ‬באופן‭ ‬סטטי‭ ‬או‭ ‬אנימטיבי.‬ לקבלת הצעת מחיר לרשיון ברודקאסט יש ליצור קשר עם סטודיו ראג.

 

רשיון‭ ‬סושיאל

רשיון‭ ‬זה‭ ‬נועד‭ ‬לשימוש‭ ‬בפונטים‭ ‬באימג'ים, ‬סרטונים, ‬סרטים‭ ‬ואנימציות‭ ‬המופצים‭ ‬ברשתות‭ ‬חברתיות‭ ‬כמו‭ ‬פייסבוק, ‬אינסטגרם, ‬טיקטוק, ‬וואטסאפ, ‬יוטוב‭ ‬וטוויטר. הרישיון‭ ‬מאפשר
שימוש‭ ‬בפונטים‭ ‬בכותרות‭ ‬וכתוביות‭ ‬המשודרים בתמונה או בוידאו‭ ‬ברשתות‭ ‬חברתיות‭ ‬ומחושב‭ ‬לכמות החשיפה. ‬על‭ ‬הרשיון‭ ‬להיות‭ ‬רשום‭ ‬על–שם‭ ‬החברה‭ ‬המפרסמת‭ .‬לקבלת‭ ‬הצעת‭ ‬מחיר‭ ‬לרשיון‭ ‬וידאו‭ ‬‬קשר‭ ‬עם‭ ‬סטודיו‭ ‬ראג‭.‬

 

רשיון‭ ‬ספקי משנה

על‭ ‬רשיון‭ ‬ספקי‭ ‬משנה‭ ‬חלים‭ ‬אותם‭ ‬התנאים‭ ‬של‭ ‬רשיון‭ ‬דסקטופ. ‬רשיון‭ ‬זה‭ ‬הינו‭ ‬מוגבל‭ ‬בשימוש‭ ‬אך‭ ‬ורק‭ ‬עבור‭ ‬החברה‭ ‬שרכשה‭ ‬את‭ ‬הרשיון‭ ‬לספק‭ ‬המשנה‭.‬ לרכישת‭ ‬רשיון‭ ‬לספקי‭ ‬משנה‭ ‬יש‭ ‬ליצור קשר ‬עם סטודיו‭ ‬ראג‭.‬

 

רשיון‭ ‬מורחב

אם‭ ‬צרכי‭ ‬השימוש‭ ‬שלכם‭ ‬חורגים‭ ‬מתנאי‭ ‬הרשיונות‭ ‬המופיעים‭ ‬פה‭ ‬למעלה, ‬יש‭ ‬ליצור קשר עם ‬סטודיו‭ ‬ראג‭ ‬להתאמת‭ ‬רשיון‭ ‬שימוש‭ ‬מיוחד‭.‬

מדיניות פרטיות

קבצי Cookies

Cookies הן קבצי טקסט זעירים השמורים במחשב, בטאבלט או בטלפון הנייד שלך. הם לא גורמים נזק למחשב שלך או לאבטחתו, אלא עוזרים לשפר את חווית הגלישה שלך. כאשר אתה מבקר באתר, קבצי ה-Cookies מאפשרים לאתר 'לזכור' אותך ואת האופן בו השתמשת באתר בעבר. אנו עושים שימוש ב-Google Analytics, שירות ניתוח מקוון הניתן ע"י Google אשר משתמש בקבצי Cookies לניתוח אופן השימוש באתר, וזאת במטרה לשפר את חוויית המשתמש שלך באתר שלנו.

פרטיות

יש רק שני מצבים בהם אנו שומרים את פרטיך האישיים: בהרשמה לניוזלטר שלנו, (אימייל בלבד) וברכישת פונטים (שם ומשפחה, טלפון, ואימייל). אנו לא שומרים מידע או סולקים בעצמנו את כרטיס האשראי שלך. העסקאות מבוצעות באופן מאובטח באמצעות paypal.